बंद करा

जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलिय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलिय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलिय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

24/11/2021 30/04/2022 पहा (780 KB)