बंद करा

तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्ती करणेबाबत.

तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्ती करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो शाखा, सोलापूर

27/08/2020 05/09/2020 पहा (2 MB)