बंद करा

तलाठी प्रवेशपत्रे परीक्षा 2020-भाग 2 -बैठक क्र.3381 पासून व पुढे

तलाठी प्रवेशपत्रे परीक्षा 2020-भाग 2 -बैठक क्र.3381 पासून व पुढे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी प्रवेशपत्रे परीक्षा 2020-भाग 2 -बैठक क्र.3381 पासून व पुढे

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (4 MB)