बंद करा

तलाठी भरती २०१९-कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी 05/03/2020 रोजी गैरहजर राहिलेल्या उमेदवारांना, ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.25/08/2021 रोजी 11 वा. आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत

तलाठी भरती २०१९-कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी 05/03/2020 रोजी गैरहजर राहिलेल्या उमेदवारांना, ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.25/08/2021 रोजी 11 वा. आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी भरती २०१९-कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी 05/03/2020 रोजी गैरहजर राहिलेल्या उमेदवारांना, ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.25/08/2021 रोजी 11 वा. आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

19/08/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)