बंद करा

तलाठी भरती 2019 संभाव्य / प्रारुप निवड यादी- संभाव्य / प्रारुप प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना सुचना

तलाठी भरती 2019 संभाव्य / प्रारुप निवड यादी- संभाव्य / प्रारुप प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी भरती 2019 संभाव्य / प्रारुप निवड यादी- संभाव्य / प्रारुप प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

28/02/2020 31/05/2020 पहा (81 KB)