बंद करा

तलाठी भरती-2023 चे निवड सूचीतील उमेदवारांचे कागदपत्रांचे पडताळणीकामी सूचना

तलाठी भरती-2023 चे निवड सूचीतील उमेदवारांचे कागदपत्रांचे पडताळणीकामी सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी भरती-2023 चे निवड सूचीतील उमेदवारांचे कागदपत्रांचे पडताळणीकामी सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/02/2024 01/02/2025 पहा (3 MB)