बंद करा

तलाठी / लिपीक टंकलेखक/ शिपाई पदाव्यतिरिक्त अपात्र उमेदवारांची यादी

तलाठी / लिपीक टंकलेखक/ शिपाई पदाव्यतिरिक्त अपात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी / लिपीक टंकलेखक/ शिपाई पदाव्यतिरिक्त अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (310 KB)