बंद करा

तलाठी संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01/01/2021 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता यादी

तलाठी संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01/01/2021 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01/01/2021 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

26/04/2021 26/05/2021 पहा (8 MB)