बंद करा

पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९ द्वितीय मुदतवाढ

पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९ द्वितीय मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९ द्वितीय मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

19/11/2018 29/11/2018 पहा (376 KB)