बंद करा

पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९

पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

23/10/2018 12/11/2018 पहा (3 MB)