बंद करा

पिण्याचे पाणी टँकर फेर ई-निवीदा 2021-22

पिण्याचे पाणी टँकर फेर ई-निवीदा 2021-22
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पिण्याचे पाणी टँकर फेर ई-निवीदा 2021-22

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

22/04/2022 28/04/2022 पहा (6 MB)