बंद करा

प्रेस नोट -मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

प्रेस नोट -मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रेस नोट -मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

18/05/2022 18/08/2022 पहा (1 MB)