बंद करा

मंडळ अधिकारी -01/01/2021 अखेर तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी -01/01/2021 अखेर तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मंडळ अधिकारी -01/01/2021 अखेर तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

02/02/2022 17/03/2022 पहा (721 KB)