बंद करा

मग्रारोहयो अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवणारी संस्थेची नेमणुक करण्यासाठी ई-निविदा

मग्रारोहयो अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवणारी संस्थेची नेमणुक करण्यासाठी ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मग्रारोहयो अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवणारी संस्थेची नेमणुक करण्यासाठी ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो शाखा, सोलापूर

13/10/2020 27/10/2020 पहा (1 MB)