बंद करा

महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमांतर्गत जप्त मळी, जागरी पावडर (काळा गुळ) लिलाव करणेबाबत

महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमांतर्गत जप्त मळी, जागरी पावडर (काळा गुळ) लिलाव करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमांतर्गत जप्त मळी, जागरी पावडर (काळा गुळ) लिलाव करणेबाबत

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

28/04/2022 19/05/2022 पहा (2 MB)