बंद करा

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळी, स्पीरीट व वाहनांचा ई-लिलाव

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळी, स्पीरीट व वाहनांचा ई-लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळी, स्पीरीट व वाहनांचा ई-लिलाव

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

29/06/2020 08/07/2020 पहा (4 MB)