बंद करा

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळी, स्पीरीट व वाहनांचा जाहीर लिलाव-20/08/20

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळी, स्पीरीट व वाहनांचा जाहीर लिलाव-20/08/20
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळी, स्पीरीट व वाहनांचा जाहीर लिलाव-20/08/20

अधीक्षकराज्य उत्पादन शुल्कसोलापूर  

20/08/2020 27/08/2020 पहा (2 MB)