बंद करा

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त वाहनांकरिता जाहीर सूचना

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त वाहनांकरिता जाहीर सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त वाहनांकरिता जाहीर सूचना

निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सिमा तपासणी नाका, नांदणी ता.द. सोलापूर

02/04/2021 11/04/2021 पहा (901 KB)