बंद करा

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण खंडपीठ पुणे-विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील-कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण खंडपीठ पुणे-विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील-कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण खंडपीठ पुणे-विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील-कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

14/03/2022 28/03/2022 पहा (5 MB)