बंद करा

मा.जिल्हाधिकारी यांचे शिबीर कार्यालय येथे स्मार्ट टीव्ही, संगणक खरेदीबाबत

मा.जिल्हाधिकारी यांचे शिबीर कार्यालय येथे स्मार्ट टीव्ही, संगणक खरेदीबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मा.जिल्हाधिकारी यांचे शिबीर कार्यालय येथे स्मार्ट टीव्ही, संगणक खरेदीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

15/09/2020 18/09/2020 पहा (92 KB)