बंद करा

मोहोळ, माढा , माळशिरस नप निवडणूक 2021 – प्रभाग रचना ,आरक्षण व सोडत कार्यक्रम

मोहोळ, माढा , माळशिरस नप निवडणूक 2021 – प्रभाग रचना ,आरक्षण व सोडत कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मोहोळ, माढा , माळशिरस नप निवडणूक 2021 – प्रभाग रचना ,आरक्षण व सोडत कार्यक्रम

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

08/02/2021 28/02/2021 पहा (1 MB)