बंद करा

रमजान महिना साजरा करणे बाबत-कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 14/04/2021

रमजान महिना साजरा करणे बाबत-कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 14/04/2021
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रमजान महिना साजरा करणे बाबत-कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 14/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

14/04/2021 14/07/2021 पहा (1 MB)