बंद करा

लिपीक-टंकलेखक-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

लिपीक-टंकलेखक-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
लिपीक-टंकलेखक-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/01/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)