बंद करा

लिपीक-टंकलेखक परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020

लिपीक-टंकलेखक परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
लिपीक-टंकलेखक परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (519 KB)