बंद करा

शिपाई-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

शिपाई-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शिपाई-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/01/2020 30/06/2020 पहा (462 KB)