बंद करा

संचारबंदी आदेश – 19/04/2020 ते 23/04/2020

संचारबंदी आदेश – 19/04/2020 ते 23/04/2020
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
संचारबंदी आदेश – 19/04/2020 ते 23/04/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

18/04/2020 24/04/2020 पहा (175 KB)