बंद करा

संचारबंदी आदेश – 24/04/2020 ते 27/04/2020

संचारबंदी आदेश – 24/04/2020 ते 27/04/2020
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
संचारबंदी आदेश – 24/04/2020 ते 27/04/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/04/2020 28/04/2020 पहा (226 KB)