बंद करा

सन 2021-22 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू/रेती फेर लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव

सन 2021-22 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू/रेती फेर लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सन 2021-22 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू/रेती फेर लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव

गौणखनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर.

16/02/2022 08/03/2022 पहा (552 KB)