बंद करा

सन 2022-23 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू/रेती प्रथम फेर लिलावाकरिता ई-निविदा

सन 2022-23 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू/रेती प्रथम फेर लिलावाकरिता ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सन 2022-23 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू/रेती प्रथम फेर लिलावाकरिता ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

13/04/2022 29/04/2022 पहा (555 KB)