बंद करा

सार्वजनिक सूचना-मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

सार्वजनिक सूचना-मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सार्वजनिक सूचना-मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

21/04/2022 21/07/2022 पहा (235 KB)