बंद करा

सोलापूर जिल्हयातील ताडी दुकानांची ई-निविदा-नि-लिलाव-2021-22 बाबत जाहिर सुचना

सोलापूर जिल्हयातील ताडी दुकानांची ई-निविदा-नि-लिलाव-2021-22 बाबत जाहिर सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सोलापूर जिल्हयातील ताडी दुकानांची ई-निविदा-नि-लिलाव-2021-22 बाबत जाहिर सुचना

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

14/10/2021 31/10/2021 पहा (303 KB)