बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दि.31/12/2023 अखेर जिल्हास्तरीय गट-क व गट-ड संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षा सूची

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

21/02/2024 21/02/2025 पहा (3 MB)
कोतवाल संवर्गाची दि. 01 जानेवारी, 2021 ची ज्येष्ठता सूची
कुळकायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर
28/12/2023 27/12/2024 पहा (6 MB)
मंडल अधिकारी यांची दी.01/01/2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

13/09/2023 12/09/2024 पहा (4 MB)
शिपाई संवर्गाची दि.01/01/2023 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्गाची दि.01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्गाची दि.01/01/2021 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (2 MB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.01/01/2023 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (1 MB)
पहारेकरी संवर्गाची दि.01/01/2023 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (720 KB)
महसूल सहाय्यक संवर्गाची दि.01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

19/05/2023 18/05/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित