बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01/01/2021 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

26/04/2021 26/05/2021 पहा (8 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील महसूल सहाय्यक संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

15/02/2021 15/02/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित