बंद करा

जेष्ठता सुची

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पहारेकरी – जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर – अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

पहारेकरी – जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/03/2018 30/06/2018 डाउनलोड (144 KB)
शिपाई – जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर – अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

शिपाई – जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/03/2018 30/06/2018 डाउनलोड (613 KB)
चालक – जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर – अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

चालक – जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/03/2018 30/06/2018 डाउनलोड (483 KB)
संग्रहित