बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अव्वल कारकून संवर्ग 01-01-2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

25/11/2019 31/12/2020 पहा (2 MB)
अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-क व गट-ड संवर्ग – 31/07/2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/10/2019 31/05/2020 पहा (424 KB)
संग्रहित