बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट ड संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासूची दि.01/01/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

02/03/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
गट क संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासूची दि.01/01/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

02/03/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)
अव्वल कारकून संवर्ग 01-01-2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

25/11/2019 31/12/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित