बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मंडल अधिकारी यांची दी.01/01/2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

13/09/2023 12/09/2024 पहा (4 MB)
शिपाई संवर्गाची दि.01/01/2023 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्गाची दि.01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्गाची दि.01/01/2021 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (2 MB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.01/01/2023 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (1 MB)
पहारेकरी संवर्गाची दि.01/01/2023 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/08/2023 21/08/2024 पहा (720 KB)
महसूल सहाय्यक संवर्गाची दि.01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

19/05/2023 18/05/2024 पहा (2 MB)
अव्वल कारकून संवर्गाची दि.01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/04/2023 20/04/2024 पहा (2 MB)
सोलापूर जिल्ह्याची गट-ड संवर्गाची स्वतंत्र सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासूची – दि.31/12/2022 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

13/02/2023 13/02/2024 पहा (5 MB)
सोलापूर जिल्ह्याची गट-क संवर्गाची स्वतंत्र सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासूची – दि.31/12/2022 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

13/02/2023 13/02/2024 पहा (8 MB)
संग्रहित