बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वाहन चालक – दि. 01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (121 KB)
वाहन चालक – दि. 01/01/2021 या अर्हता दिनांकावरील तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (123 KB)
वाहन चालक – दि. 01/01/2020 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (305 KB)
शिपाई – दि. 01/01/2022 या अर्हता दिनांकावरील तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (130 KB)
शिपाई – दि. 01/01/2021 या अर्हता दिनांकावरील तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/09/2022 30/09/2023 पहा (129 KB)
मंडळ अधिकारी-दि.01/01/2021 अखेर-सर्वसमावेशक पंचवार्षिक एकत्रित अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी व हरकती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

13/05/2022 13/05/2023 पहा (2 MB)
अव्वल कारकून संवर्गाची दि.01/01/2021 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

09/02/2022 09/02/2023 पहा (1 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक 01/01/2020 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

29/12/2021 31/12/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित