ताज्या घडामोडी

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आरआर-3182 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

07/05/2019 21/05/2019 डाउनलोड (2 MB)
आरआर-2459- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/04/2019 30/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
आरआर-2459- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/04/2019 30/05/2019
आपले सरकार केंद्र यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय (सेतू विभाग )

12/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (641 KB)
भूसंपादन अधिनियम-वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा.जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दरखास्ती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

07/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (241 KB)
संग्रहित