बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रमजान साजरा करणे बाबत-कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 11/05/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

11/05/2021 11/08/2021 पहा (770 KB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 07/05/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

07/05/2021 07/08/2021 पहा (4 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 30/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

30/04/2021 30/07/2021 पहा (2 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 15/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

15/04/2021 15/07/2021 पहा (1 MB)
रमजान महिना साजरा करणे बाबत-कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 14/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

14/04/2021 14/07/2021 पहा (1 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 14/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

14/04/2021 14/07/2021 पहा (6 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 11/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

11/04/2021 11/07/2021 पहा (4 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 10/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

10/04/2021 10/07/2021 पहा (625 KB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 08/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

08/04/2021 08/07/2021 पहा (574 KB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 05/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

05/04/2021 05/07/2021 पहा (4 MB)
संग्रहित