ताज्या घडामोडी

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

17/11/2018 20/11/2018 डाउनलोड (637 KB)
आरआर-7975-7976-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951-आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

05/11/2018 21/11/2018 डाउनलोड (1 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2018

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (245 KB)
विघभूसंअ-सोलापूर-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

विशेष घटक भूमी संपादन अधिकारी सोलापूर

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (1 MB)
उपजि.भू.क्र.-11, सोलापूर-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. 11 सोलापूर

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (1 MB)
उपजि.भू.क्र.-7, सोलापूर-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. 7 (मोहोळ) सोलापूर

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (6 MB)
उपजि.भू.क्र.-3, सोलापूर-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. 3 सोलापूर

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (1 MB)
उपजि.भू.क्र.-१, सोलापूर-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.१ सोलापूर

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (4 MB)
उविअ-माळशिरस-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

उपविभागीय अधिकारी माळशिरस

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (2 MB)
उविअ-माढा-मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद – याचिका क्र. 34/2017

उपविभागीय अधिकारी माढा

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित