ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आरआर-4297 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

06/07/2019 20/07/2019 डाउनलोड (3 MB)
आरआर-3635- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

31/05/2019 29/07/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन विषयक कामकाज बाबत झालेल्‍या बैठकीचे इतिवृत्त

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/06/2019 21/07/2019 डाउनलोड (2 MB)
भूसंपादन अधिनियम-वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा.जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दरखास्ती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

07/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (241 KB)
संग्रहित