ताज्या घडामोडी

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आरआर-414-415-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

06/01/2019 20/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
आपले सरकार केंद्र यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय (सेतू विभाग )

12/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (641 KB)
भूसंपादन अधिनियम-वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा.जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दरखास्ती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (2 MB)
गृह शाखा आदेश क्र.8586-फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

02/12/2018 30/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

07/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (241 KB)
भाडेपट्ट्याने जमीन – दक्षिण सोलापूर

तहसिलदार उत्तर सोलापूर- परिशिष्ट – ब

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (2 MB)
कब्जेहक्काने जमीन – दक्षिण सोलापूर

तहसिलदार दक्षिण सोलापूर- परिशिष्ट – अ

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (5 MB)
भाडेपट्ट्याने जमीन – उत्तर सोलापूर

तहसिलदार उत्तर सोलापूर- परिशिष्ट – ब

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (565 KB)
कब्जेहक्काने जमीन – उत्तर सोलापूर

तहसिलदार उत्तर सोलापूर- परिशिष्ट – अ

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (10 MB)
भाडेपट्ट्याने जमीन – माढा

तहसिलदार माढा – परिशिष्ट – ब

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित