ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र जाहिरात

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर महसूल शाखा सेतू संकलन सोलापूर

28/08/2019 05/09/2019 पहा (1 MB)
आरआर-5455 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951, चे कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

20/08/2019 03/09/2019 पहा (2 MB)
आरआर-4992- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

30/07/2019 27/09/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिनियम-वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा.जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दरखास्ती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/12/2018 31/12/2019 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

07/01/2019 31/12/2019 पहा (241 KB)
संग्रहित