बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निवड यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या दि.08/02/2024 रोजी तपासणीवेळी गैरहजर असणाऱ्या व प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी दि.21/02/2024

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

15/02/2024 15/02/2025 पहा (3 MB)
तलाठी भरती-2023 चे निवड सूचीतील उमेदवारांचे कागदपत्रांचे पडताळणीकामी सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/02/2024 01/02/2025 पहा (3 MB)
तलाठी भरती २०२३ – ई डब्लु एस – निवड व प्रतीक्षा यादी – सुधारित

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

24/01/2024 24/01/2025 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015

करमणुक शूल्क अधिकारी सोलापूर

24/01/2024 24/01/2027 पहा (262 KB)
तलाठी भरती २०२३ – उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/01/2024 23/01/2025 पहा (5 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2024-शुद्धीपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/01/2024 31/12/2024 पहा (360 KB)
स्थानिक सुट्ट्या 2024

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

17/11/2023 31/12/2024 पहा (683 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 बाबत

करमणूक कर अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/11/2023 31/12/2025 पहा (553 KB)
नवीन वाळू धोरण अंमबजावणीच्या अनुषंगाने वाळू वाहतूक दर निश्चिती

गौण खनिज शाखा – जिल्हाधिकारी कार्यालय

26/06/2023 25/06/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित