बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
माढा-हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 23/09/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/09/2020 23/12/2020 पहा (110 KB)
सांगोला-हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 23/09/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/09/2020 23/12/2020 पहा (129 KB)
अरण बार्शी उपसा सिंचन योजना रिधोरे ता. माढा ची कलम 19(1)अधिसुचना

उपविभागीय अधिकारी माढा विभाग कुर्डुवाडी

11/09/2020 10/09/2021 पहा (3 MB)
पाझर तलाव हातिद ता. सांगोला कलम 19(1) ची अधिसुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

04/09/2020 03/09/2021 पहा (315 KB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 11/08/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

11/08/2020 11/11/2020 पहा (157 KB)
तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थ विक्रीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

11/08/2020 11/11/2020 पहा (1 MB)
खाजगी रुग्णालयातील 80% खाटांच्या आरक्षणाची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

28/05/2020 28/11/2020 पहा (6 MB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 03/08/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

03/08/2020 03/11/2020 पहा (1 MB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 31/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

31/07/2020 31/10/2020 पहा (155 KB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 23/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/07/2020 23/10/2020 पहा (168 KB)
संग्रहित