बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 01/08/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/08/2021 01/11/2021 पहा (1 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 24/07/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

24/07/2021 24/10/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबतची जाहिरात-मुलाखत कार्यक्रम

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

23/07/2021 31/12/2021 पहा (189 KB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 17/07/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

17/07/2021 17/10/2021 पहा (1 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 11/07/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

11/07/2021 11/10/2021 पहा (1 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 26/06/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

26/06/2021 26/09/2021 पहा (887 KB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 18/06/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

18/06/2021 18/09/2021 पहा (3 MB)
कायदा व सूव्यवस्था – 14/06/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

14/06/2021 14/09/2021 पहा (3 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 12/06/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

12/06/2021 12/09/2021 पहा (3 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 05/06/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

05/06/2021 05/09/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित