बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19- आठवडी बाजार बंद ठेवणेबाबत सुधारीत आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
कोविड 19- तंबाखुजन्य पदार्थ विक्री बंदीबाबत आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
कोविड 19- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2020 30/06/2020 पहा (3 MB)
सोलापूर जिल्हयाकरिता हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

18/04/2020 18/08/2020 पहा (1 MB)
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 37 (१) व (३) आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

31/05/2020 14/06/2020 पहा (2 MB)
सुधारीत आदेश – हॉस्पिटलच्या व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण – 16/05/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/05/2020 16/08/2020 पहा (228 KB)
कोविड 19 – मनोचिकीत्सक व फिजिशीयन यांची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/04/2020 11/07/2020 पहा (551 KB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 09/04/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

09/04/2020 10/07/2020 पहा (146 KB)
जवान-राज्य उत्पादन शुल्क-कागदपत्रे पडताळणी घोषणापत्र

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

30/01/2020 30/06/2020 पहा (111 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क जवान भरती अंतिम निकाल

 राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

30/01/2020 30/06/2020 पहा (341 KB)
संग्रहित