ताज्या घडामोडी

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आरआर-2257-2258-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

23/03/2019 06/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
दारु प्रतिबंधात्मक समितीच्या रचनेतील सदस्यांच्या नेमणूकीसाठी अर्ज

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कार्यालय, सोलापूर

14/03/2019 12/04/2019 डाउनलोड (479 KB)
आरआर-1958-1959-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

08/03/2019 22/03/2019 डाउनलोड (643 KB)
एस.आर.27/2019-भूमि संपादन अधिनियम 2013, अधिसूचना कलम 19

भू संपादन समन्वय शाखा सोलापूर 

02/03/2019 01/04/2019 डाउनलोड (3 MB)
आरआर-869- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

31/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (611 KB)
आपले सरकार केंद्र यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय (सेतू विभाग )

12/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (641 KB)
भूसंपादन अधिनियम-वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा.जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दरखास्ती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

07/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (241 KB)
संग्रहित