बंद करा

ताज्या घडामोडी

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सेतु निविदा – बैठकीचे इतिवृत्त

सेतु निविदा

01/03/2018 31/07/2018 डाउनलोड (4 MB)
बार्शी वाहनतळ – भुसंपादन

जाहीर प्रकटन – भुसंपादन – बार्शी

01/03/2018 31/07/2018 डाउनलोड (1 MB)
वाचनालय -जाहीर प्रकटन – भुसंपादन – बार्शी

जाहीर प्रकटन – भुसंपादन – बार्शी

01/03/2018 31/07/2018 डाउनलोड (2 MB)
भाजी मंडई व दुकान – बार्शी

जाहीर प्रकटन – भुसंपादन – बार्शी

01/03/2018 31/07/2018 डाउनलोड (1 MB)
वाहनतळ – जाहीर प्रकटन – भुसंपादन – बार्शी

जाहीर प्रकटन – भुसंपादन – बार्शी

01/03/2018 31/07/2018 डाउनलोड (685 KB)
भाजी मंडई व दुकान केंद्र – जाहीर प्रकटन – भुसंपादन – बार्शी

जाहीर प्रकटन – भुसंपादन – बार्शी

01/03/2018 31/07/2018 डाउनलोड (735 KB)
मजरेवाडी – भुसंपादन

जिल्हाधिकारी कार्यालय अधिसुचना

26/04/2018 01/08/2018 डाउनलोड (343 KB)
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प

विशेष प्रशिक्षण केंद्र प्रस्ताव

11/04/2018 04/08/2018 डाउनलोड (76 KB)
संग्रहित