बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 11/08/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

11/08/2020 11/11/2020 पहा (157 KB)
तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थ विक्रीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

11/08/2020 11/11/2020 पहा (1 MB)
खाजगी रुग्णालयातील 80% खाटांच्या आरक्षणाची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

28/05/2020 28/11/2020 पहा (6 MB)
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 37 (१) व (३) आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

04/08/2020 17/08/2020 पहा (673 KB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 03/08/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

03/08/2020 03/11/2020 पहा (1 MB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 31/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

31/07/2020 31/10/2020 पहा (155 KB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 23/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/07/2020 23/10/2020 पहा (168 KB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 20/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/07/2020 20/10/2020 पहा (262 KB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 18/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

18/07/2020 18/10/2020 पहा (171 KB)
संचारबंदी आदेश – 14/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

14/07/2020 14/10/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित