बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 28/03/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

28/03/2021 28/06/2021 पहा (3 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 25/03/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

25/03/2021 25/06/2021 पहा (2 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 16/03/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

16/03/2021 16/06/2021 पहा (2 MB)
माळशिरस नप निवडणूक 2021-अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

09/03/2021 30/05/2021 पहा (4 MB)
माढा नप निवडणूक 2021-अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

09/03/2021 30/05/2021 पहा (5 MB)
मोहोळ नप निवडणूक 2021-अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

09/03/2021 30/05/2021 पहा (3 MB)
अंतीम निवाडा-सिना माढा उपसा सिंचन योजना-अरण-ता.माढा-02/2020

उपविभागीय अधिकारी माढा विभाग  कुर्डुवाडी

05/01/2021 05/01/2022 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

08/12/2020 31/12/2021 पहा (78 KB)
राष्ट्रीय मागासवर्ग कृषि विद्यापीठ तडवळ ता.अक्कलकोट जिल्हा सोलापूर

अधिक महितीसाठी  https://www.nbkvsind.in  वर क्लिक करा. 

01/11/2020 30/11/2021 पहा (372 KB)
अरण बार्शी उपसा सिंचन योजना रिधोरे ता. माढा ची कलम 19(1)अधिसुचना

उपविभागीय अधिकारी माढा विभाग कुर्डुवाडी

11/09/2020 10/09/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित