बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19 – मनोचिकीत्सक व फिजिशीयन यांची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

11/04/2020 11/07/2020 पहा (551 KB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 09/04/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

09/04/2020 10/07/2020 पहा (146 KB)
आरआर-8137 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951, चे कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

18/12/2019 01/12/2020 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

09/01/2019 31/12/2020 पहा (465 KB)
संग्रहित