बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 09/09/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

09/09/2021 09/12/2021 पहा (555 KB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – 08/09/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

08/09/2021 08/12/2021 पहा (884 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबत – निवड यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

06/09/2021 31/12/2021 पहा (48 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबतची जाहिरात-मुलाखत कार्यक्रम

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

23/07/2021 31/12/2021 पहा (189 KB)
अंतीम निवाडा-सिना माढा उपसा सिंचन योजना-अरण-ता.माढा-02/2020

उपविभागीय अधिकारी माढा विभाग  कुर्डुवाडी

05/01/2021 05/01/2022 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

08/12/2020 31/12/2021 पहा (78 KB)
राष्ट्रीय मागासवर्ग कृषि विद्यापीठ तडवळ ता.अक्कलकोट जिल्हा सोलापूर

अधिक महितीसाठी  https://www.nbkvsind.in  वर क्लिक करा. 

01/11/2020 30/11/2021 पहा (372 KB)
संग्रहित