बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 20/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/07/2020 20/10/2020 पहा (262 KB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 18/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

18/07/2020 18/10/2020 पहा (171 KB)
संचारबंदी आदेश – 14/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

14/07/2020 14/10/2020 पहा (2 MB)
माढा-हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 14/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

14/07/2020 14/10/2020 पहा (149 KB)
हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 14/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

14/07/2020 14/10/2020 पहा (204 KB)
सोलापूर जिल्हयाकरिता हॉस्पिटल व्यवस्थेसाठी इमारत अधिग्रहण करणेबाबत – 02/07/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

02/07/2020 02/10/2020 पहा (422 KB)
सुधारित आदेश – 26/06/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

26/06/2020 26/09/2020 पहा (757 KB)
आरआर-8137 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951, चे कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

18/12/2019 01/12/2020 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

09/01/2019 31/12/2020 पहा (465 KB)
संग्रहित