बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा 2020-21

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

26/05/2020 01/06/2020 पहा (4 MB)
संग्रहित