बंद करा

निविदा व लिलाव

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जि.का.कॉम्प्याक्टर – बैठकीचे ईतिवृत्त.

कॉम्प्याक्टर -बैठकीचे ईतिवृत्त

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (397 KB)
जिल्हा नियोजन समिती – कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ पुरविणे

जिल्हा नियोजन समिती

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (4 MB)
पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टॅंकर

पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टॅंकर

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (3 MB)
रोहयो शाखा – कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ पुरविणे

रोहयो शाखा – कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ पुरविणे

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (1 MB)
कॉम्प्याक्टर – बैठकीचे ईतिवृत्त

कॉम्प्याक्टर – बैठकीचे ईतिवृत्त

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (787 KB)
कॉम्प्याक्टर – निविदा मुदतवाढ

कॉम्प्याक्टर – निविदा मुदतवाढ

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (1,023 KB)
पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टॅंकर – पहिली मुदतवाढ

पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टॅंकर – पहिली मुदतवाढ

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (424 KB)
दुसरी मुदतवाढ – पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टॅंकर

पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टॅंकर – दुसरी मुदतवाढ

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (419 KB)
संग्रहित