बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळीचा जाहीर लिलाव

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर  

21/01/2021 29/01/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित