बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सेतू संकलनास संगणक संच खरेदी करणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

05/07/2020 06/08/2020 पहा (74 KB)
मा.जिल्हाधिकारी यांचे शिबीर कार्यालय येथे प्रिंटर खरेदीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

05/07/2020 06/08/2020 पहा (61 KB)
द्वीतीय फेर ई-निविदा गौणखनिज शाखा, सोलापूर

वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करणेकरिता

25/07/2020 02/08/2020 पहा (100 KB)
संग्रहित