बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नदीपात्रातील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा – भाग 2

गौण खनिज शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

03/06/2023 09/06/2023 पहा (8 MB)
नदीपात्रातील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा – भाग 1

गौण खनिज शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

03/06/2023 09/06/2023 पहा (9 MB)
संग्रहित