बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सन 2021-22 करिता ताडी दुकानांचा फेर ई निविदा नि लिलाव

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

05/05/2022 20/05/2022 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमांतर्गत जप्त मळी, जागरी पावडर (काळा गुळ) लिलाव करणेबाबत

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

28/04/2022 19/05/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित