बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी भरती 2019 संभाव्य / प्रारुप निवड यादी- संभाव्य / प्रारुप प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

28/02/2020 31/05/2020 पहा (81 KB)
तलाठी पदभरती 2019-संभाव्य/प्रारूप निवड यादी व संभाव्य/पारूप प्रतीक्षा यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

26/02/2020 31/05/2020 पहा (2 MB)
जवान-राज्य उत्पादन शुल्क-कागदपत्रे पडताळणी घोषणापत्र

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

30/01/2020 30/06/2020 पहा (111 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क जवान भरती अंतिम निकाल

 राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

30/01/2020 30/06/2020 पहा (341 KB)
शारिरिक चाचणीकरिताचे वेळापत्रक राज्य उत्पादन शुल्क-जवान-परिक्षा-13/01/2020

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

17/01/2020 30/06/2020 पहा (569 KB)
शिपाई-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/01/2020 30/06/2020 पहा (462 KB)
लिपीक-टंकलेखक-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/01/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
तलाठी-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/01/2020 30/06/2020 पहा (934 KB)
आसनक्रमांक निहाय निकाल-राज्य उत्पादन शुल्क-जवान-परिक्षा दि. 13/01/20

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (411 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क-जवान-परिक्षा-जाने-20-शारीरिक चाचणी-पात्र उमेदवार

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (385 KB)
संग्रहित