बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भरती-व्हायरल लोड टेस्टिंग लॅब.-डॉ.व्ही.एम.जी.एम.सी. सोलापूर

आधिष्ठता  डॉ. व्ही.एम.जी.एम.सी., सोलापूर 

18/01/2020 05/02/2020 पहा (480 KB)
शारिरिक चाचणीकरिताचे वेळापत्रक राज्य उत्पादन शुल्क-जवान-परिक्षा-13/01/2020

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

17/01/2020 30/06/2020 पहा (569 KB)
शिपाई-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/01/2020 30/06/2020 पहा (462 KB)
लिपीक-टंकलेखक-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/01/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
तलाठी-परीक्षा-जाने-२०-लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांकनिहाय गुणपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

16/01/2020 30/06/2020 पहा (934 KB)
आसनक्रमांक निहाय निकाल-राज्य उत्पादन शुल्क-जवान-परिक्षा दि. 13/01/20

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (411 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क-जवान-परिक्षा-जाने-20-शारीरिक चाचणी-पात्र उमेदवार

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (385 KB)
अंतिम उत्तरतालिका-जाने.2020-तलाठी परीक्षा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (106 KB)
अंतिम उत्तरतालिका-जाने.2020- लिपिक परीक्षा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (102 KB)
अंतिम उत्तरतालिका-जाने.2020- शिपाई परीक्षा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (101 KB)
संग्रहित