बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीरनामा – पोलिस पाटील भरती 2023 – उ वि अ कुर्डुवाडी

उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी माढा विभाग कुर्डुवाडी

14/09/2023 13/12/2023 पहा (6 MB)
आरक्षण सोडत – पोलिस पाटील भारती 2023 – उ वि अ सोलापूर क्र.1

उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी सोलापूर क्र.1

13/09/2023 12/12/2023 पहा (1 MB)
सुधारित कार्यक्रम – उ वि अ सोलापूर क्र.1 – पोलिस पाटील भरती 2023 बाबत

उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी सोलापूर क्र.1

12/09/2023 11/12/2023 पहा (1 MB)
उ वि अ सोलापूर क्र.1 – पोलिस पाटील भरती 2023 बाबत – प्रेस नोट

उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी सोलापूर क्र.1

09/09/2023 09/12/2023 पहा (1 MB)
उ वि अ कुर्डुवाडी – पोलिस पाटील भरती 2023 बाबत – प्रेस नोट

उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी माढा विभाग कुर्डुवाडी

08/09/2023 08/12/2023 पहा (82 KB)
अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवा भरती-2019-20 ( संवर्ग :- तलाठी )-दि. 29/08/2023 रोजी उपस्थित राहणेबाबत सूचनापत्र

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

24/08/2023 31/12/2023 पहा (688 KB)
अनुसूचीत जमाती भरती 2019-20 -गट क व ड – तलाठी – संभाव्य/प्रारूप निवड/प्रतीक्षा यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय

09/06/2023 09/12/2023 पहा (744 KB)
अनुसूचीत जमाती भरती 2019-20 -गट क व ड – तलाठी – संभाव्य/प्रारूप निवड/प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना पत्र दि.09-06-2023

जिल्हाधिकारी कार्यालय

09/06/2023 09/12/2023 पहा (1 MB)
अनुसूचीत जमाती भरती 2019-20 -गट क व ड – महसूल सहायक – प्रसिद्धीपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालय

09/06/2023 09/12/2023 पहा (517 KB)
संग्रहित