बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शुद्धीपत्रक – नागरी-2 सोलापूर पंढरपूर बार्शी -पद भरती-अंगणवाडी सेविका/मदतनीस

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी-2 सोलापूर पंढरपूर बार्शी

16/03/2023 21/03/2023 पहा (965 KB)
नागरी-3 सोलापूर अक्कलकोट -पद भरती-अंगणवाडी सेविका/मदतनीस

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी-3 सोलापूर अक्कलकोट

08/03/2023 21/03/2023 पहा (89 KB)
नागरी-2 सोलापूर पंढरपूर बार्शी -पद भरती-अंगणवाडी सेविका/मदतनीस

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी-2 सोलापूर पंढरपूर बार्शी

08/03/2023 21/03/2023 पहा (84 KB)
नागरी पंढरपूर-पद भरती-अंगणवाडी सेविका/मदतनीस

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी पंढरपूर

08/03/2023 21/03/2023 पहा (4 MB)
नागरी क्र.1 सोलापूर-पद भरती-अंगणवाडी सेविका/मदतनीस

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी क्र.1 सोलापूर

08/03/2023 21/03/2023 पहा (111 KB)
कोतवाल अंतिम गुण यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

20/05/2022 20/05/2023 पहा (481 KB)
संग्रहित