बंद करा

भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय पदे – नियुक्ती

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद 

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (3 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – डेटा मॅनेजर – कंत्राटी

जिल्हा शल्य चिकित्सक 

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (2 MB)
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सोलापूर – विविध पदे – कंत्राटी

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (279 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – डेटा मॅनेजर – कंत्राटी – निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा शल्य चिकित्सक 

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (529 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – विविध पदे – कंत्राटी

जिल्हा शल्य चिकित्सक

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (413 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – विविध पदे – कंत्राटी – पात्र उमेदवार

जिल्हा शल्य चिकित्सक

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (2 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – विविध पदे – कंत्राटी – निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा शल्य चिकित्सक

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (819 KB)
रो ह यो शाखा – सनदी लेखापरीक्षक

नेमणुक

28/04/2018 02/08/2018 डाउनलोड (3 MB)
विविध पदे – भु स वि यं

अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

20/04/2018 03/08/2018 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित