बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट-क संवर्गाची /गट-ड संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षा सूची

महसूल विभाग- जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

03/06/2022 31/12/2022 पहा (301 KB)
कोतवाल अंतिम गुण यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

20/05/2022 20/05/2023 पहा (481 KB)
संग्रहित