बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निवड यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या दि.08/02/2024 रोजी तपासणीवेळी गैरहजर असणाऱ्या व प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी दि.21/02/2024

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

15/02/2024 15/02/2025 पहा (3 MB)
तलाठी भरती-2023 चे निवड सूचीतील उमेदवारांचे कागदपत्रांचे पडताळणीकामी सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/02/2024 01/02/2025 पहा (3 MB)
तलाठी भरती २०२३ – ई डब्लु एस – निवड व प्रतीक्षा यादी – सुधारित

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

24/01/2024 24/01/2025 पहा (2 MB)
तलाठी भरती २०२३ – उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/01/2024 23/01/2025 पहा (5 MB)
संग्रहित