बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अंतिम उत्तरतालिका-जाने.2020- शिपाई परीक्षा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (101 KB)
सुधारीत उत्तर तालिका-राज्य उत्पादन शुल्क-जवान-परिक्षा दि. 13/01/2020

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

14/01/2020 30/06/2020 पहा (676 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क-जवान-परिक्षा दि.13/01/20-उत्तर तालिका

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

13/01/2020 30/06/2020 पहा (250 KB)
जाने.2020- शिपाई परीक्षा – उत्तरतालिका

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

12/01/2020 30/06/2020 पहा (161 KB)
जाने.2020- लिपिक परीक्षा – उत्तरतालिका

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

12/01/2020 30/06/2020 पहा (161 KB)
परीक्षा-सुचना-अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

08/01/2020 30/06/2020 पहा (729 KB)
अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

जिल्हा परिषद सोलापूर

27/12/2019 30/06/2020 पहा (538 KB)
अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

27/12/2019 30/06/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित