बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मग्रारोहयो चे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्ती

उपजिल्हाधिकारी रोहयो

01/09/2023 15/09/2023 पहा (5 MB)
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) सोलापूर – पश्चिम प्रकल्प अधिनस्त मदतनीस भरती- 2023

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पंढरपूर (नागरी)

03/08/2023 14/08/2023 पहा (75 KB)
भरती – मोहोळ आणि माढा – मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी सोलापूर पूर्व

25/07/2023 08/08/2023 पहा (532 KB)
अटेंडन्ट / क्लीनर पद – १ – निवड झालेले उमेदवार व प्रतिक्षा यादी

आरोग्य विभाग, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, सोलापूर   

31/07/2023 05/08/2023 पहा (432 KB)
अंगणवाडी मदतनीस

बाल विकास नागरी प्रकल्प अधिकारी नागरी सोलापूर शहर 

18/07/2023 01/08/2023 पहा (102 KB)
कोतवाल भरती – दक्षिण सोलापूर तहसिल

तहसिलदार दक्षिण सोलापूर 

21/07/2023 31/07/2023 पहा (2 MB)
मुलाखत वेळेपत्रक – अटेंडन्ट / क्लीनर पद – १

आरोग्य विभाग, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, सोलापूर

26/07/2023 31/07/2023 पहा (623 KB)
पात्र व अपात्र यादी – आय. सी. टी .सी. समुपदेशक पद उपजिल्हा रुग्णालय अकलूज, अटेंडन्ट / क्लीनर पद मोबाईल व्हॅन जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण केंद्र, सोलापूर

आरोग्य विभाग जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय सोलापूर

18/07/2023 25/07/2023 पहा (3 MB)
माळशिरस कोतवाल भरती २०२३ – तोंडले, शिंदेवाडी, भांबुर्डी गांवाकरिता

तहसील कार्यालय माळशिरस

10/07/2023 21/07/2023 पहा (2 MB)
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) सोलापूर – पश्चिम प्रकल्प अधिनस्त मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस भरती- 2023

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) सोलापूर 

21/06/2023 06/07/2023 पहा (72 KB)