बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी भरती 2019 संभाव्य / प्रारुप निवड यादी- संभाव्य / प्रारुप प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

28/02/2020 31/05/2020 पहा (81 KB)
तलाठी पदभरती 2019-संभाव्य/प्रारूप निवड यादी व संभाव्य/पारूप प्रतीक्षा यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

26/02/2020 31/05/2020 पहा (2 MB)
जाने.2020-तलाठी परीक्षा – उत्तरतालिका

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

12/01/2020 12/04/2020 पहा (368 KB)
लिपीक-टंकलेखक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (3 MB)
लिपीक-टंकलेखक परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (519 KB)
तलाठी परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (963 KB)
तलाठी / लिपीक टंकलेखक/ शिपाई पदाव्यतिरिक्त अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (310 KB)
शिपाई परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (2 MB)
शिपाई परीक्षेसाठी अपात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (400 KB)
तलाठी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी-जाने-2020

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

10/01/2020 10/04/2020 पहा (1 MB)