बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट-क साठी पात्र असलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची जिल्हास्तरीय अंतिम सामाईक प्रतिक्षा सूची दि.31/12/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2021 31/05/2022 पहा (2 MB)
गट-ड साठी पात्र असलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची जिल्हास्तरीय अंतिम सामाईक प्रतिक्षा सूची दि.31/12/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/06/2021 31/05/2022 पहा (1 MB)
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण खंडपीठ पुणे-विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील-कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

14/03/2022 28/03/2022 पहा (5 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबतची जाहिरात-मुलाखत कार्यक्रम

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

23/07/2021 31/12/2021 पहा (189 KB)
तलाठी भरती २०१९-कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी 05/03/2020 रोजी गैरहजर राहिलेल्या उमेदवारांना, ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.25/08/2021 रोजी 11 वा. आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

19/08/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
तलाठी भरती २०१९-ई.डब्ल्यू.एस. संवर्गाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या एस.ई.बी.सी. (महिला) संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रांसह दि.27/08/2021 रोजी कार्यालयीन वेळेत आस्थापना शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे उपस्थित राहणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

25/08/2021 31/12/2021 पहा (934 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबत – निवड यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

06/09/2021 31/12/2021 पहा (48 KB)
तलाठी सरळ सेवा भरती 2019-नियुक्तीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे शिफारस केलेल्या उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

08/01/2021 08/04/2021 पहा (480 KB)
जिल्हा आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी-कंत्राटी तत्वावर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/02/2021 05/03/2021 पहा (351 KB)
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भरती, व्हायरल लोड टेस्टिंग लॅब., डॉ.व्ही.एम.जी.एम.सी., यांची लेखी परीक्षा

आरोग्य विभाग, डॉ. व्ही.एम.जी.एम.सी., सोलापूर   

23/11/2020 28/11/2020 पहा (2 MB)