भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – घोषणापत्र व पत्र / अपात्र उमेदवार

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर

13/06/2019 24/06/2019 पहा (851 KB)
रोहयो-शाखा-सनदी लेखा परीक्षकाची नेमणूक

रोहयो-शाखा – जिल्हाधिकारी कार्यालय 

28/05/2019 02/06/2019 पहा (465 KB)
तलाठी महापदभरती जाहिरात -2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

28/02/2019 22/03/2019 पहा (955 KB)
शुद्धिपत्रक – तलाठी महापदभरती -2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

05/03/2019 22/03/2019 पहा (1 MB)
मानसिक स्वास्थ कार्यक्रम आणि डायलेसिस युनिट मधील पदाची पदभरती (सन २०१८-१९)

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर

13/02/2019 28/02/2019 पहा (511 KB)
एआरटी केंद्र सोलापूर -प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांची लेखी परीक्षा बाबत नोटीस

आरोग्य विभाग शासकीय रुग्णालय सोलापूर 

20/02/2019 26/02/2019 पहा (1 MB)
विविध पदाची पदभरती-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर.

22/01/2019 02/02/2019 पहा (426 KB)
एआरटी केंद्र सोलापूर -प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

आरोग्य विभाग शासकीय रुग्णालय सोलापूर

09/01/2019 25/01/2019 पहा (417 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान-गट प्रवर्तक पदाची पदभरती (सन २०१८-१९)

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर

04/01/2019 20/01/2019 पहा (461 KB)
परिचारीका पदासाठी भरती – लेखी परीक्षा

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा एड्स प्रतिबंद व नियंत्रण केंद्र (डापकू) सिव्हील हॉस्पिटल, सोलापूर

25/10/2018 31/10/2018 पहा (1,022 KB)