भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
परिचारीका पदासाठी भरती – लेखी परीक्षा

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा एड्स प्रतिबंद व नियंत्रण केंद्र (डापकू) सिव्हील हॉस्पिटल, सोलापूर

25/10/2018 31/10/2018 डाउनलोड (1,022 KB)
परिचारीका पदासाठी भरती

जिल्हा रूग्णालय सोलापूर

16/08/2018 04/09/2018 डाउनलोड (411 KB)
क्रिडा शिक्षक – आश्रमशाळा – भरती व प्रतिक्षा यादी

आश्रमशाळा – भरती

13/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (211 KB)
विविध पदे – भु स वि यं

अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

20/04/2018 03/08/2018 डाउनलोड (1 MB)
रो ह यो शाखा – सनदी लेखापरीक्षक

नेमणुक

28/04/2018 02/08/2018 डाउनलोड (3 MB)
क्रीडा शिक्षक/मार्गदर्शक – एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प 12/06/2018 30/06/2018 डाउनलोड (111 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – विविध पदे – कंत्राटी – निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा शल्य चिकित्सक

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (819 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – विविध पदे – कंत्राटी – पात्र उमेदवार

जिल्हा शल्य चिकित्सक

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (2 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – विविध पदे – कंत्राटी

जिल्हा शल्य चिकित्सक

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (413 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक – डेटा मॅनेजर – कंत्राटी – निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा शल्य चिकित्सक 

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (529 KB)