बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी सरळ सेवा भरती 2019-नियुक्तीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे शिफारस केलेल्या उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

08/01/2021 08/04/2021 पहा (480 KB)
जिल्हा आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी-कंत्राटी तत्वावर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/02/2021 05/03/2021 पहा (351 KB)
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भरती, व्हायरल लोड टेस्टिंग लॅब., डॉ.व्ही.एम.जी.एम.सी., यांची लेखी परीक्षा

आरोग्य विभाग, डॉ. व्ही.एम.जी.एम.सी., सोलापूर   

23/11/2020 28/11/2020 पहा (2 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो शाखा, सोलापूर

27/08/2020 05/09/2020 पहा (2 MB)
अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

27/12/2019 30/06/2020 पहा (1 MB)
अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

जिल्हा परिषद सोलापूर

27/12/2019 30/06/2020 पहा (538 KB)
राज्य उत्पादन शुल्क जवान भरती अंतिम निकाल

 राज्य उत्पादन शुल्क सोलापुर

30/01/2020 30/06/2020 पहा (341 KB)
परीक्षा-सुचना-अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव- गट-क व गट-ड पदांच्या सरळसेवा भरती २०१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

08/01/2020 30/06/2020 पहा (729 KB)
जाने.2020- लिपिक परीक्षा – उत्तरतालिका

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

12/01/2020 30/06/2020 पहा (161 KB)
जाने.2020- शिपाई परीक्षा – उत्तरतालिका

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

12/01/2020 30/06/2020 पहा (161 KB)