बंद करा

महाविद्यालय / विद्यापीठ

डी ए व्ही वेलनकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स

रविवार पेठ सोलापूर

ईमेल : spr[dot]davvccs[at]sancharnet[dot]in
दूरध्वनी : 02172323194

डी जी बी दयानंद लॉं कॉलेज

रविवार पेठ सोलापूर

ईमेल : spr[dot]dayanand[at]sancharnet[dot]in
दूरध्वनी : 02172323195

डी पी बी दयानंद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

रविवार पेठ सोलापूर

ईमेल : spr[dot]dces[at]sancharnet[dot]in
दूरध्वनी : 02172373237

डी बी एफ दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स

रविवार पेठ सोलापूर

ईमेल : spr[dot]dayartsc[at]sancharnet[dot]in
दूरध्वनी : 02172323193

डॉ पी डी पाटील कॉलेज ऑफ कम्प्युटर सायन्स अँड मॅनेजमेंट स्टडीज

झरे

ईमेल : abhay[dot]puranik[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02182221016

दलित मित्र कदम गुरुजी सायन्स कॉलेज

मंगळवेढा

ईमेल : dmkg[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02188220102

दिलीप कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन

खांडवी

ईमेल : sknbak[dot]1970[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02184320587

देशभक्त संभाजीराव गरड महाविद्यालय

मंद्रूप महामार्ग मोहोळ

ईमेल : dsgcm[at]gmail[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02189232208

देशभक्त हरीनारायण बंकटलाल सोनी कॉलेज

105/2 बी वैष्णवी नगर विजापूर रोड सोलापूर

ईमेल : sonicollege[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02172341366

नागेश करजगी ओर्चिड कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग अँड टेक्नॉलजी

गट नं 16 सोलापूर तुळजापूर रोड सोलापूर

ईमेल : tocetslp[at]yahoo[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172735001