बंद करा

ऑनलाईन माहितीचा अधिकार

भेट द्या: https://rtionline.maharashtra.gov.in/index.php

पहिला मजला, मुख्य इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिद्धेश्वर पेठ, सोलापूर - 413001.
स्थान : सोलापूर | शहर : सोलापूर | पिन कोड : 413001
दूरध्वनी : 0217-2731020 | ईमेल : rdcsolapur[at]gmail[dot]com