बंद करा

जिल्हा माहिती अधिकारी (एन आय सी)

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

ईमेल : mahsho[at]nic[dot]in
पदनाम : जिल्हा माहिती अधिकारी (एन आय सी)
दूरध्वनी : 02172722782