बंद करा

कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना –बाजार बंद ठेवणेबाबत.

कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना –बाजार बंद ठेवणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना –बाजार बंद ठेवणेबाबत.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

17/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)