बंद करा

कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंद ठेवणेबाबत

कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंद ठेवणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंद ठेवणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

17/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)