बंद करा

पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९ प्रथम मुदतवाढ

पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९ प्रथम मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९ प्रथम मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

12/11/2018 19/11/2018 पहा (421 KB)