बंद करा

पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा 2021-22

पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा 2021-22
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा 2021-22

 जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

28/12/2021 17/01/2022 पहा (6 MB)