बंद करा

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (१) व (३) नुसार सुधारित आदेश

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (१) व (३) नुसार सुधारित आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (१) व (३) नुसार सुधारित आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

28/03/2020 14/04/2020 पहा (3 MB)