बंद करा

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) & (3) आदेश

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) & (3) आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) & (3) आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

14/04/2020 30/04/2020 पहा (3 MB)