बंद करा

सन 2021-22 ते सन 2024-2025 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्हयातील वाळू लिलाव जाहिरात इ.

सन 2021-22 ते सन 2024-2025 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्हयातील वाळू लिलाव जाहिरात इ.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सन 2021-22 ते सन 2024-2025 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्हयातील वाळू लिलाव जाहिरात इ.

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

24/12/2021 13/01/2022 पहा (546 KB)