बंद करा

सोलापूर जिलह्यातील भरविण्यात येणारे सर्व प्रकारच्या आठवडी बाजार, जनावरांचा बाजार, मॉल्स, दिनांक 14.04.2020 पर्यंत भरवण्यास मनाई बाबत आदेश.

सोलापूर जिलह्यातील भरविण्यात येणारे सर्व प्रकारच्या आठवडी बाजार, जनावरांचा बाजार, मॉल्स, दिनांक 14.04.2020 पर्यंत भरवण्यास मनाई बाबत आदेश.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सोलापूर जिलह्यातील भरविण्यात येणारे सर्व प्रकारच्या आठवडी बाजार, जनावरांचा बाजार, मॉल्स, दिनांक 14.04.2020 पर्यंत भरवण्यास मनाई बाबत आदेश.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

31/03/2020 14/04/2020 पहा (1 MB)