बंद करा

सोलापूर जिल्ह्यातील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक 01/01/2020 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

सोलापूर जिल्ह्यातील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक 01/01/2020 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सोलापूर जिल्ह्यातील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक 01/01/2020 या अर्हता दिनांकावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

29/12/2021 31/12/2022 पहा (2 MB)